Kort og luftfoto

 

Udstykningsplan fra 1947

Afleveret af: Kirsten Riesel

Printvenlig udgave af udstykningskortet. Tryk her.

Kort over grundejerforeningens jordstykke og stiforbindelsen

                     Luftfoto med indtegnede matrikelgrænser. Hentet fra Gribskov.dk

Kortudsnit af luftfoto fra 1954

Du kan finde loftfotografier over hele Danmark fra 1954 på www.dgs.dk

Klik på KORT og Hybrid

Hvad kan man se fra trappen