Forside

Holløselund Strand Grundejerforening

Fra arbejdsdagen 2018

Et rigtig flot fremmøde.

 

En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte areal, men den består også af en rabat på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.

 

Kør musen hen over rammen her under og klik på pilen for at læse mere om veje.

 

HUSK:

Bjørneklo skal fjernes inden de sætter frø.

Parkering.

Egen bil på egen grund