Forside

Holløselund Strand Grundejerforening

Husk arbejdsdagen

Lørdag den 21. oktober

 

Vi har også brug for din arbejdskraft!

HUSK:

Bjørneklo skal fjernes inden de sætter frø.

§§

De fleste grunde i grundejerforeningen har en servitut, der siger at der skal være levende hegn i skel!!

Parkering.

Egen bil på egen grund

En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte areal, men den består også af en rabat på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.

 

Kør musen hen over rammen her under og klik på pilen for at læse mere om veje.