Forside

Parkering.

Egen bil på egen grund

Bemærk den nye side i menuen: Skriv til grundejerforeningen

§§

De fleste grunde i grundejerforeningen har en servitut, der siger at der skal være levende hegn i skel!!

En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte areal, men den består også af en rabat på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.

 

Kør musen hen over rammen her under og klik på pilen for at læse mere om veje.

 

Efterårets arbejdsdag

 

Den nederste sektion blev sikret trods de mange bølger.

Det er stadig muligt at komme på stranden idet der er anbragt en metalstige på det nederste stykke.

 

Tak til de trofaste medlemmer, der mødte op.

Holløselund Strand Grundejerforening