Vejledning & regler

Holløselund Strand Grundejerforening

Holløselund Strand

Grundejerforeningen

·      Græsslåning

·      På søn– og helligdage kun mellem 9.00 og 12.00. Lørdage kun mellem 8.00 og 18.00

·      Brugen af støjende maskiner så som motorsav, flishugger og rundsav må finde sted på hverdage fra 8.00 til 17.00. Lørdag fra 8.00 til 14.00. Søn- og helligdage: slet ikke.

Vedligeholdelse af rabat

§     Rabat skal være trafiksikker. Det betyder at man skal kunne færdes til fod på rabatten og at biler skal kunne trække ud i rabatten. Der må ikke anbringes faste genstande i rabatten. Der må heller ikke plantes i rabatten.


§     Frihøjden over vej er 4,20m

Naturgrund

§     Frihøjde i rabatten. Der skal være en frihøjde på mindst 2,75 m over rabatten og mindst en frihøjde over vejbanen på 4,20m. Hvis der ikke er frihøjde nok trækker bilerne ud i rabatten og brækker asfaltkanten.

På alle grunde skal græs/ukrudt slås så det ikke er til gene f.eks med frøspredning. Træer og buske skal beskæres så de ikke er til gene for andre.

Bjørneklo skal bekæmpes.

Skel-hegn

 


·       Vær opmærksom på højdereglerne og der kan være krav om levende hegn i skel.

Det er ikke længere tilladt at brænde haveaffald af.

Affald

Brug genbrugspladsen

Skraldemanden tager IKKE affald med, der er stillet ved siden af affaldsstativet.

Skraldestativ:

Vær opmærksom på, at stativet skal være med Gaffel-ophæng til posen.

Ring accepteres ikke !

Genbrugspladsen

§     Genbrugsstation SYD, Industrivej 4, Skærød, 3200 Helsinge

§      

§     Åbningstider

Fra d. 1/4 til og med 30/09 er der åbent alle dage fra 9.00 til 18.00.

Fra d. 1/10 til og med 31/3 er der åbent alle dage fra 9.00 til 17.00.

Der er dog lukket på følgende dage:

24, 25, 26 og 31. december, samt 1. januar

Du er velkommen med dit affald, men husk:

§     at der kun modtages affald i klare sække (ikke i sorte sække)

§     at bilen højst må veje op til 3500 kg, der ud over er du velkommen med en trailer

§     at der ikke må klunses

·       Ud over skråningen

Det er ikke tilladt at smide affald ud over skråningen

Parkering – oplagring

( Parkering af biler i rabatten er kun tilladt kortvarigt)

Visse forhold kræver byggetilladelse. Hvis du i længere tid end seks uger har f.eks. en campingvogn uden nummerplader parkeret på din grund, kræves der en byggetilladelse.

Store containere eller opmagasinering af store både, kan også give anledning til at du skal søge tilladelse i kommunen.

§     Det er et krav i byggeloven.  På alle parceller skal være plads til at parkere minimum to biler.

Husdyr

·       Det er ikke tilladt at holde husdyr.

Hunde skal holdes inde på egen grund

Trappen

·       Trappen er fælles ansvar.

Arbejdsdage på trappen er:

St. Bededag / Kr. himmelfartsdag

Sidste week-end i skolernes efterårsferie.

Ingen arbejdskraft = ingen trappe

·       Nøgler til trappen:

Ekstranøgler kan købes for 200,00 kr.

Nøgler må ikke overdrages til ikke-medlemmer

Adresser og tlf. nr

Ambulance/ brand 112

Politi 114

Falck: 70 10 20 30

Manglende strøm: Ørsted 72 10 20  30

Gribskov lægecenter: 48 70 70 45

Gribskov kommune:Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 72 49 60 00

·       Grundejerforeningen:

§     = Informationen er hentet fra Gribskov kommunes hjemmeside

·       = Grundejerforeningens regler